A A N  H E T  W O O R D 

 

H a r r y  R o e k e n s (Alkmaar)

F o t o g r a f i e :
"De bekende rode draad in mijn hedendaags leven wordt gevormd door een gepassioneerde drive om te fotograferen.

 

Naast het fotograferen heb ik altijd getekend en geschilderd. (ZIE ONDER)
 

Ik ben gefascineerd door het spel van elementen waarbij ik op zoek ben naar uitgebalanceerde composities refererend aan de kunstgeschiedenis.
 

Overwegend vind ik het tekenen/schilderen of het fotograferen van de verschijningsvorm van personen of gebeurtenissen belangrijker dan een representatieve registratie van de werkelijkheid."

COMPUTERILLUSTRATIES EN TEKENINGEN zie www.illustratiefabriek.nl

T E K E N I N G E N  &  A Q U A R E L L E N 

Losse lijnen en vlotte penseelstreken, tekeningen en aquarellen van Harry Roekens